ImageA ImageA

Tuinbouw 4.0

In de wereld om de tuinbouw heen is er sprake van de 4e Industriële revolutie. Deze heeft grote impact op de ondernemer en zijn onderneming. Hierbij is ICT-technologie , integraal toegepast , de belangrijkste driver. 

 

Maar wat betekend dat nu voor Tuinbouw. Hoe ziet Tuinbouw 4.0 er uit? Als er één Nederlandse industrie High Tech is dan is het deze wel. Als er een Nederlandse industrie Global Technologyleader is dan is dit wel Tuinbouw. Op deze pagina de ontwikkelingen die het Fresh Informationmanagment Center in dit kader onderneemt> 

Definitie

"Horticulture 4.0 is an horticulture industry that has a high degree of flexibility in production, in terms of product needs (specifications, quality, taste, experience), volume (what is needed), timing (when it is needed), resource efficiency and cost (what is required), being able to (fine)tune to customer needs and make use of the entire supply chain for value creation. It is enabled by a network-centric approach, making use of the value of information, driven by ICT and the latest available proven growing, manufacturing and logisitc techniques."

Free after: Smart Industries, Dutch industry fit for the future FME Rapport Smart Industry by H. Schmeitz Fresh Informationmanagement center BV

De denkwijze in de industrie

De vierde industriële revolutie is een feit. Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ict in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren, verandert de industrie radicaal. Mede door de sterke positie van Nederland in design, systeemontwerp en logistiek biedt deze ontwikkeling veel kansen voor de industrie. In navolging van het Duitse programma ‘Industrie 4.0', is er nu het Nederlandse initiatief ’Smart Industry – Dutch Industry fit for the future’. Op 7 april 2014 is deze industriële verkenning aangeboden aan premier Rutte tijdens de Hannover Messe. Het initiatief tot het Smart Industry rapport komt van FME, TNO, het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel. Zij zien Smart Industry in Nederland binnen het topsectorenbeleid en de ict-agenda als een belangrijk cross-sectoraal thema. Ineke Dezentjé Hamming: “De toekomst is aan Smart Industry. Wat we nodig hebben is een slagvaardige en daadkrachtige nationale Smart Industry-aanpak. Er is geen tijd te verliezen”. 

Lees hier meer over Smart Industry en download het rapport.  www.smartindustry.nl 

Tuinbouw 4.0 is ..

PRODUCTIE 4.0

flexibility in production
Hoe ziet de productie in een totaal geïntegreerde en vraag gestuurde omgeving er uit. Zijn er kansen voor variatietuinbouw waarbij flexibel meerdere gewassen geteeld worden, grootschalig in kleine gewassen, etc.

SUPPLY 4.0
use of the entire supply chain for value creation
Hoe richten we een vraaggestuurde keten in voor vers producten rekening houdend met minimalisering waste en maximalisatie beschikbaarheid voor de consument. 

KLANT 4.0
(fine)tune to customer needs 
Hoe verandert de consument behoefte, welke wijzigingen in de afzetkanelen en markten verwachten we. 

PRODUCT 4.0
specifications, quality, taste, experience
Hoe ziet het product in de toekomst er uit. Welke specificatie changes zien we? Hoe gaan smaak en beleving een rol spelen? 

TALENT 4.0 
network-centrict approach, making use of the value of information, driven by ICT and the latest available proven growing, manufacturing and logistic techniques
Wat betekend een nieuwe digitale werkomgeving voor mensen, kennis en talent. 

Keuren 4.0

Lifehack: Paprika snijden


 

 

Telen 4.0

Tuinbouw 4.0

 Tuinbouw 4.0 wordt  mede mogelijk gemaakt door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Tuinbouw van morgen...

De ontwikkelingen omtrent tuinbouw 4.0 zullen verschillende keren in de pers naar voren komen. De artikelen die gepubliceerd zijn worden hier bijgehouden.

  • "Why Fujitsu Grows Lettuces In Fukushima" - TechWeekEurope
    Fujitsu verlegt zijn werkgebied en focust zich op de ontwikkelingen voor morgen. Door gebruik te maken van de steriele technieken die nodig zijn voor het produceren van computerchips, maakt Fujitsu groenten met een laag kalium gehalte.
  • Panasonic begint met proefdraaien groentebedrijf in Signapore
    Panasonic is begonnen met het proefdraaien van een nieuw groentebedrijf in Singapore. Hierbij wordt gebruikgemaakt van nieuwe substraattechnieken. De Japanse elektronicagigant regelt de hoeveelheid licht en de temperatuur in het bedrijf met geavanceerde technologieën met het oog op het verstrekken van klit en andere verse groenten aan lokale scholen.
  • "Innovation in food: Modular Factories" 
    De wereldwijde concurrentie en voedings industrie vereist new manieren van voedsel productie. Nestlé heeft zijn modulaire fabrieken gepresenteerd die ze als eerste willen gaan inzetten in afrika. Er zijn verschillende voordelen aan modulaire productie. Voornamelijk de flexibiliteit is een belangrijk voordeel. Het gebruik van modulaire fabrieken zal een grote impact krijgen op onder andere de supply chain.

Tuinbouw 4.0 op Twitter