ImageA ImageA

About

Fresh Informationmanagement Center is opgericht door Dutch Produce Association en Frugi Venta om de kennis, die in de 10 jaar Frug I Com opgebouwd is, te behouden en ontsluiten voor bedrijven in de AGF-sector. Vanuit dit kenniscentrum worden niet alleen sectorprojecten ondersteund, maar kunnen ook bedrijven direct worden geadviseerd op het raakvlak van Informatiemanagement en AGF. Ook InnoLeren middels ICT-innovatie, gerichte coaching, opleidingen en Fresh Kenniscircles zijn belangrijke speerpunten. 

Vision

We verwachten de komende jaren een verregaande verandering op het gebied van communicatie, voedselveiligheid en supply chain organisatie in Nederland, met ingrijpende technologische consequenties voor de sector AGF. Hiervoor is een actief en vernieuwend technologie & ICT- beleid een voorwaarde om optimaal te kunnen profiteren van en in te spelen op deze veranderende situatie. 

Mission

Fresh Informationmanagement Center stelt zich als doel om de sector AGF sterker, efficiënter, pro-actiever en veiliger te maken in de ogen van de uiteindelijke consument. Hiervoor ziet Fresh Informationmanagement Center als kernactiviteiten het bundelen, vertalen en op een bruikbare wijze beschikbaar stellen van technologische en ICT ontwikkelingen ten behoeve van zowel de primaire sector als de afzetorganisaties en de handel ((binnenlandse) groothandel, import/export, bewerkende industrie) en nieuwe innovatieve ontwikkelingen op een succesvolle wijze te helpen in de markt te zetten.

Ambition

Fresh Informationmanagement Center heeft als ambitie zowel nationaal als internationaal thought leader te zijn in de mogelijkheden en kansen voor technologische innovatie in technologie voor AGF. Kenniscentrum en Radar zijn hierbij de belangrijke kernactiviteiten en basis voor de uitvoering van programma- , projectmanagement en innovatie-consultancy. Om deze visie/missie te realiseren is een centrum met een bedrijfsmatige focus noodzakelijk.

Service

INNOVATIONMANAGEMENT   
Programma-management
Support Desk
Kenniscentrum
Innovatie Consultancy
Marketing & Communicatie
Projectadministratie

COACHING ON THE JOB   (PDF)
<ICT> Coach 
< EDI> Coach
 <@> Coach

 

HANDS <ON>   (PDF)
<ON> Product
<ON> Location
<ON> Pakbon
<ON> Lab

 

TRUSTED THIRD PARTY   (PDF)
<ENTER> Visie
<CTRL> Opinion