ImageA ImageA

Why

Er is geen wetenschappelijke onderbouwing nodig voor de conclusie dat invoering van complexe ICT-systemen in de AGF-ondernemingen niet alleen complex zijn, maar vaak mislukken. Vaak hoor je deze uitspraak: “Voor ICT-projecten moet je gewoon deze rekenregel aanhouden 2:2:0,5. Ze duren twee keer langer dan gepland, ze zijn twee keer zo duur en je krijgt de helft”. Vaak wordt de oorzaak gezocht bij de leverancier of de technologie. Maar we moeten ons realiseren dat binnen de AGF-onderneming organisatie IT-readiness, kennis van ICT, projectmanagement gebruikerszijde, noodzakelijke veranderingsprocessen, (interne) communicatie etc. net zo belangrijk zijn. 

Het succesvol kiezen en implementeren van een ICT-oplossing, denk bijvoorbeeld aan ERP of CRM, is echter vooral mensenwerk. Een team van specialisten van zowel de AGF-ondernemer als de softwareleverancier moeten het samen doen met ieder hun eigen belang. De softwareleverancier (maximaal standaard binnen budget; of meerwerk), de AGF-ondernemer (maximaal fit-for-me, alles moet kunnen, geen meerkosten); belangen die per definitie strijdig zijn.   

How

Maar het is in het belang van zowel de AGF-ondernemer als de softwareleverancier dat het project slaagt. Immers, bij Samen Succesvol is het resultaat optimaal voor beide ondernemingen, die vaak een relatie voor jaren aangaan. ICT-systemen vervang je tenslotte niet iedere dag en je moet nog even verder met elkaar. 

Om dit te bereiken is het noodzakelijk een samenwerkingsvorm met communicatie en interactie met elkaar te vinden die recht doet aan elkaars commerciële belangen en dynamiek. Middels <ENTER>visie organiseren we dit proces vanuit het perspectief van de AGF-ondernemer en opdrachtgever aan de softwareleverancier. Bij <ENTER>visie spiegelen we de opdrachtgever in het proces, gebaseerd op onze ervaringen en bespreken knelpunten en problemen. In <ENTER>visie combineren we dan ook een intervisie aanpak met het uitvoeren van audits en out-of-the-box inbreng van markt-, proces-, sector- en ICT-kennis.

What

Het <ENTER>visie proces is gebaseerd op:

Open communicatie

Op basis van de eigen ervaringen en vragen bij de opdrachtgever wordt meegedacht om te kijken hoe het totale veranderingsproces gekoppeld aan de invoering van een ICT-systeem kan bijdragen aan verbetering van het proces en het bereiken van de innovatie doelstellingen van de ondernemer.

Hiervoor worden op vaste termijnen (project afhankelijk) <ENTER>visie sessies georganiseerd met het kernteam* met een agenda gekoppeld aan projectplanning en opgeleverde documenten.  Waar staan we? Gaat het goed? Wat moet beter? 

Out-of-the-box denken

Een enterprise  (<ENTER>) implementatie kan alleen slagen bij maximaal gebruik van de standaard software en modules. Echter, dit staat haaks op de wens van de gebruikers voor maximale functionaliteit waarbij de uitzondering van vandaag de standaard is en men aanneemt dat alles wat we nu kunnen in de nieuwe applicatie ook kan. Er is out-of-the-box denken voor nodig; anders is niet altijd slechter. In de <ENTER>visie is veel aandacht voor reflectie in dit kader.  

Second opinion

Kern van elk ICT-project is de oplevering van documenten door de softwareleverancier waar de AGF-ondernemer “ja” tegen moet zeggen voor volgende fase kan beginnen. Hierbij is kennis van het bedrijfsproces, de business en marktontwikkelingen essentieel. Op basis hiervan worden opgeleverde documenten doorgenomen en een reflectie opgesteld. Ik mis …? Is hier aan gedacht? Dit is niet compleet? Vreemde werkwijze? Waarom niet deze standaard gebruikt?

Kwaliteitscontrole

De kwaliteit van het totaal opgeleverde materiaal in documenten is bepalend voor het succes van de volgende fase. Over kwaliteit is veel te vinden. Immers, er is een relatie tussen kwaliteit en kosten. Ook zetten afgesproken doorlooptijden deze onder druk. In een <ENTER>visie checken we kwaliteit met afspraken in het contract/projectplan.

Voortgangsmonitor

Op basis van de overeenkomsten en projectplannen wordt de voortgang gemonitord en gevraagd en ongevraagd aangegeven waar zaken fout dreigen te lopen in doorloop etc. 

Noodknop

De druk in ICT-projecten is hoog. Belangen zijn groot. De noodknop is bedoeld voor zowel de AGF-ondernemer als softwareleverancier om in te drukken als zaken dreigen te escaleren. Op dat moment intensiveert het <ENTER>visie proces om vroegtijdig zaken weer op de rit te krijgen.  

*Kernteam , wisselend van samenstelling afhankelijk van project, projectfase, samenwerkingsrelatie (met of zonder leverancier) etc.

Meer informatie

De kosten van een <ENTER>visie begeleidingsopdracht zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals de omvang van het project, de doorlooptijd van het project, de omvang van de organisatie en het kennisniveau bij de opdrachtgever. Op basis van een gezamenlijke visie maken we graag een maatwerk voorstel voor uw project, uiteraard op basis van een vaste afspraak in tijd en kosten.